Llers, el poble que va esclatar en mil bocins
Abans de l'explosió

LLERS, EL POBLE QUE VA ESCLATAR EN MIL BOCINS

Llers, el poble que va esclatar en mil bocins
Després de l'explosió

LLERS, EL POBLE QUE VA ESCLATAR EN MIL BOCINS

EntrevistEs a testimonis

Josefina de Batlle,
nascuda el 1943.

Entrevista completa: 56 minuts.

Lola Borrat,
nascuda el 1929.

Entrevista completa: 31 minuts.

Narcís Cabanyó,
nascut el 1953.

Entrevista completa: 60 minuts.

Facundo Comamala,
nascut el 1936.

Entrevista completa: 24 minuts.

Esteve Cortada,
nascut el 1922.

Entrevista completa: 61 minuts.

Mercè Cortada,
nascuda el 1931.

Entrevista completa: 17 minuts.

Jordi Cufí,
nascut el 1937.

Entrevista completa: 37 minuts.

Enric Espigulé,
nascut el 1945.

Entrevista completa: 61 minuts.

Clara Giralt,
nascuda el 1931.

Entrevista completa: 30 minuts.

Esteve Giralt,
nascut el 1949

Entrevista completa: 102 minuts.

Joan Juanola,
nascut el 1939.

Entrevista completa: 29 minuts.

Pere Martí,
nascut el 1948.

Entrevista completa: 63 minuts.

Carme i Enriqueta Montcanut,
nascudes el 1935 i 1934.

Entrevista completa: 29 minuts.

Joaquima Oliva,
nascuda el 1952.

Entrevista completa: 34 minuts.

Anna Pau,
nascuda el 1935.

Entrevista completa: 88 minuts.

Teresa Pumpidó,
nascuda el 1931.

Entrevista completa: 38 minuts.

Pepita Sala,
nascuda el 1949.

Entrevista completa: 11 minuts.

Conxita Sudrià,
nascuda el 1934.

Entrevista completa: 31 minuts.

Jaume Teixidor,
nascut el 1953.

Entrevista completa: 48 minuts.

Filo Torrent,
nascuda el 1936.

Entrevista completa: 51 minuts.

Catalina i Maria Vergés,
nascudes el 1930 i 1927.

Entrevista completa: 41 minuts.

Antoni Vives,
nascut el 1954.

Entrevista completa: 34 minuts.

CRÈDITS

Un projecte impulsat per:

Amb el suport de:

Realització audiovisual: